Detekce ohně

dias_infrarot_brandfrueherkennung_firedetectionsystem_pyroview_fds-480x360

Problematika: Pro vyhledávání a rozpoznávání spontánních ložisek ohně na skládkách výbušného nebo hořlavého odpadu jako je papír, odpadky nebo uhlí je nezbytné použít spolehlivé detekční a měřicí systémy. Vzhledem k tomu, že na skládkách jsou uloženy především hořlavé materiály, je pravděpodobnost spontánního zahoření vysoká a představuje velké riziko jak pro životní prostředí, tak pro obsluhu a obyvatele.

Řešením je: Systém požárního dozoru PYROVIEW / PYROSOFT FDS

Aplikace:

Řada pojišťovacích společností doporučuje použití systémů včasného varování před vznikem požáru v prostorech, kde jsou skladovány hořlavé materiály. Prostředí, ve kterých je zvýšená pravděpodobnost vzniku požáru mohou být monitrorovány naším systémem požárního dozoru PYROVIEW/PYROSOFT FDS. Riziková prostředí jsou např.:

  • Skládky odpadu
  • Papírny
  • Recyklační centra
  • Lesní porosty
  • Dřevostavby

Funkčnost

brandfrueherkennung_alarm

Pomocí systémového řešení FDS vyvinula společnost DIAS systém včasné detekce požáru pro různé scénáře použití. Zásadní součástí konceptu tohoto stálého monitorovacího systému jsou vysoce citlivé termokamery PYROVIEW. Díky nepřetržitému automatickému měření teploty nyní mohou být snadno a rychle identifikována a bezpečně odstraněna počáteční stádia požárů včetně skrytých ložisek. Společně se softwarem PYROSOFT FDS systém detekce požáru ukazuje na monitoru termovizní snímky v černo-bílé stupnici: tmavé oblasti představují nízké teploty, světlé oblasti naopak teploty vysoké. V případě detekce teplot vyšších, než je nastavený limit pro alarm, jsou riziková místa zobrazena červeně. Díky tomu může být okamžitě identifikován problém. Kontrolní oblasti tak mohou být automaticky a kontinuálně monitorovány a riziko požáru může být okamžitě nahlášeno příslušnému hasičskému sboru.

Reference