Výzkum a vývoj

Bezkontaktní měření teploty nám umožňuje měřit a analyzovat rozložení teploty a teplotní profil řady různých materiálů a objektů v procesech sledovaných v rámci vědy a výzkumu.

Bezkontaktní měření teploty v silném magnetickém poli při výzkumu pevných látek

infraredcamera_highmagnetfield_pyroview_ircamera

Bezdotykové měření teploty v silném magnetickém poli nebylo dříve z technických důvodů možné. Infračervená kamera PYROVIEW 640L-PMF je celosvětově první kamerou, která umí precizně měřit i v permanentním magnetickém poli o indukci až několik Tesla. Díky tomu mohou být prováděny technické studie polovodičů, nukleární rezonance, výzkumu v oblasti biologie buněk stejně jako stanovonání kritických parametrů supravodičů.

Příklad aplikace (externí odkaz v AJ): Non-contact temperature measurement with the infrared camera PYROVIEW 640L-PMF in high magnetic fields

Testy desek tištěných spojů

infraredcamera_pyroview_pcbtesting_thermalimage

V průběhu konstrukce a testování desek plošných spojů pomáhá termokamera vizualizovat teplotní chování jednotlivých komponent. Tento postup pomáhá odhalovat závady na jednotlivých modulech a součástech těchto komplikovaných systémů.

Příklad aplikace (externí odkaz v AJ): Infrared cameras PYROVIEW for printed circuit board testing

Nedestruktivní testování materiálů s využitím IR kamery – aktivní termografie

active_thermography_thermalimage_irimage_infraredcamera_ircamera

Vlasové trhliny, vzduchové inkluze a další výrobní závady v kompozitních materiálech lze jen velmi těžko detekovat vizuálně, magneticky nebo elektrodynamicky. Řešením je nedestruktivní testování specifických oblastí.

Příklad aplikace (externí odkaz v AJ): Non-destructive testing of materials using active thermography

Spalování biomasy – bezkontaktní měření teploty ve spalovacích komorách

noncontact_temperaturemeasurement_combustionchamber_infraredcamera

Zásoby fosilních paliv jako minerálních olejů, nafty a uhlí neustále klesají. Zároveň ovšem neustále roste jejich spotřeba a také emise oxidu uhličitého do atmosféry díky jejich spalování. Regionální přírodní zdroje energie se zdají být vhodnou alternativou, ovšem i zde je nutné kontrolovat podmínky jejich spalování a množství emisí.

Příklad aplikace (externí odkaz v AJ): Use of an infrared camera in a model combustor for analysis and evaluation of firing technological properties of variable, biogenic fuels

Termografie ve veterinární medicíně

thermography_veterinary_medicine_infraredcamera-480x480

V rámci výzkumného projektu “Viona” (“Veterinary Infrared Orientated online Analysis system”), byl studován vzestup tělesné teploty zvířat jako důležitý ukazatel pro diagnostiku chorob. Z příkladu analýzy stáda krav s 500 zvířaty je zřejmé, že konvenční ruční měření by bylo velmi nákladné. Tento úkol představuje určitou výzvu v oblasti termografie, protože jsou zde nároky na přesnost a citlivost výrazně vyšší ve srovnání s běžnými infračervenými kamerami.

Příklad aplikace (externí odkaz v AJ): Thermography research with infrared cameras PYROVIEW in veterinary medicine

IR senzory pro spektroskopii a analýzu plynů

pyroelectrical_infrared_sensors_detectors_arrays_dias

Pro speciální účely analýzy plynů v průmyslových, ekologických a lékařských technologiích byly vyvinuty pyroelektrické senzory s až čtyřmi nezávislými spektrálními kanály. Tyto senzory v kombinaci s lineárními variabilními filtry (LVFS) jsou s výhodou využitelné při vývoji kompaktních spektrometrů pro střední infračervenou oblast, protože jde o velmi levné a přitom revoluční řešení.

Příklad aplikace (externí odkaz v AJ): Infrared detectors and arrays PYROSENS