Sklářský průmysl

Bezkontaktní měření teploty v procesu průmyslové výroby skla

Pomocí metod bezkontaktního měření teploty mohou být detekovány praskliny, zesílená či zeslabená místa nebo jiné defekty na povrchu skla. Díky bezkontaktní technologii DIAS lze měřit teplotu skla v teplotním rozsahu od 100 ° C do 3000 ° C. Široký rozsah měřených teplot, stejně jako náročné provozní podmínky kladou na měřicí přístroje vysoké nároky.

DIAS infračervené kamery, řádkové IR kamery a pyrometry umožňují měření teploty na povrchu skla, ale i roztaveného skla ve speciálních spektrálních rozsazích-. Díky tomu se mnimalizuje vliv emisivity a je dosaženo přesnějších výsledků měření.

Pyrometry a termokamery pro sklářský průmysl

dias_glasapplikationen_temperaturmessung_waermebildkameras_infrarotkameras_pyrometer

Níže jsou uvedeny příklady aplikací pyrometrů DIAS ve sklářství. Měřicí zařízení DIAS se používají především pro měření teplot v pecích a při výrobě tabulového a obalového skla.

Další informace naleznete v pdf dokumentu:

“Pyrometry a termokamery pro sklářský průmysl”.

Tabulové sklo

glass_production_floatglass_temperaturemeasurement_pyrometer1

Prostřednictvím pyrometrů DIAS PYROSPOT lze měřit teploty během procesu tavení skla, ale i teploty již pevného skla (při a po procesu ochlazování). Tímto způsobem může být sledována kvalita tabulového skla.

Obalové sklo

glassproduction_hollowglass_glassbottles_temperaturemeasurement_pyrometer

Pyrometry DIAS PYROSPOTsérie 3x s optickým kabelem jsou speciálně navrženy probezkontaktní měření teploty skla. Na rozdíl od termočlánků jde o dlouhodobě stabilní a zároveň dostupnou měřicí metodu.

Skleněné ampulky

glass_production_glassampule_temperaturemeasurement_pyrometer

Skleněné ampule jsou zahřívány hořákem na přesně danou teplotu, jejíž hodnota má zásadní význam pro další zpracování skla. Společnost DIAS vyvinula speciální pyrometry pro měření teploty skrz plamen hořáku.

Kvalita skleněných tabulí

glassproduction_glassbendingfurnace_temperaturemeasurement_ircamera_infraredlinecamera1

Před tím, než mohou být skleněné tabule ohýbány, musí mít pec i sklo technologii odpovídající teplotu. Jinak mohou nastat problémy s kvalitou výsledného výrobku. Řádková kamera DIAS Infrared PYROLINE je schopna změřit tuto teplotu velmi přesně, bezdotykově a nedestruktivně.

Obrázky poskytl: ICAPlants (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], od Wikimedia Commons
Fred Schaerli (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], od Wikimedia Commons Shutterstock.de / studiovin