Kalibrační laboratoř Snímek obrazovky 2024-06-05 v 14.07.24

Proč je kalibrace pyrometrů důležitá?

Kalibrace pyrometrů je klíčová pro zajištění přesných a spolehlivých měření teploty. Přesnost měření je zásadní pro rozhodování ve výrobních, vědeckých a výzkumných aplikacích. Pravidelná kalibrace zajišťuje, že pyrometry poskytují správné výsledky, což je nezbytné pro udržení kvality a efektivity procesů.

Splnění regulačních požadavků

Mnoho průmyslových odvětví má normy a předpisy, které vyžadují pravidelnou kalibraci měřicích zařízení. Kalibrace je tedy nejen nutností pro přesná měření, ale také pro dodržení legislativních požadavků a certifikací.

Prodloužení životnosti pyrometrů

Pravidelná údržba a kalibrace mohou významně prodloužit životnost pyrometrů. Správně udržované zařízení vykazuje menší míru poruchovosti a zajišťuje stabilní výkon během jeho životního cyklu.

Kalibrační laboratoř W-Technika Group s.r.o.

W-Technika Group s.r.o. se specializuje na kalibrace pyrometrů a termokamer. Naše laboratoř je vybavena nejmodernějšími přístroji, které umožňují provádět kalibrace s vysokou přesností. Náš tým odborníků je pravidelně školen v nejnovějších technologiích a postupech, což nám umožňuje poskytovat špičkové služby v oblasti kalibrací.

Jaké pyrometry kalibrujeme?

Kalibrujeme pyrometry v teplotním rozsahu od -10°C do +1 450°C. Naše zkušenosti a odborné znalosti nám umožňují zajistit, že vaše zařízení budou poskytovat přesné a spolehlivé výsledky.

Důsledky nekalibrovaných pyrometrů

Pokud pyrometry nejsou pravidelně kalibrovány, může to vést k:

  • Chybným měřením, která ovlivní kvalitu výroby a mohou způsobit finanční ztráty.
  • Nesplnění požadavků na ISO akreditaci a interní předpisy.
  • Problémům při auditech a kontrolách, kde je přesnost měření klíčová.
  • Zvýšenému riziku bezpečnostních incidentů v důsledku nesprávných údajů.

Kalibrace pyrometrů je nezbytná pro zajištění přesného a spolehlivého měření teploty. S W-Technika Group s.r.o. máte jistotu, že vaše měřicí zařízení budou kalibrována odborníky, kteří rozumí potřebám a nárokům vaší oblasti působnosti.